tr?id=505297656647165&ev=PageView&noscript=1 Przerejestrowanie motocykla - motocyklista a prawo
NAS Analytics TAG
NAS Analytics TAG
NAS Analytics TAG
NAS Analytics TAG

Przerejestrowanie motocykla - motocyklista a prawo

Autor: Piotr "Pedro" Kowalik 2008.10.23, 11:08 65 Drukuj

Przerejestrowanie motocykla często stanowi większy problem, niż można by się spodziewać

Przerejestrowanie motocykla często stanowi większy problem, niż można by się spodziewać. Jest to procedura prawna, z którą nie każdy potrafi sobie poradzić. Pojawiające się pytania i problemy typu - gdzie się zgłosić, jakie dokumenty są potrzebne, czy w ogóle trzeba przerejestrowywać motocykl - są regularnie poruszane na forach internetowych. W poniższym artykule postaram się przybliżyć, jak wygląda prawidłowe przerejestrowywanie pojazdu oraz dodam przydatne wskazówki, które pomogą bezboleśnie przejść proces przerejestrowywania upragnionego motocykla.

NAS Analytics TAG

Nie taki diabeł straszny jak go malują

Najpopularniejszym oraz najczęstszym sposobem nabycia wymarzonych dwóch kółek jest odkupienie używanego motocykla już zarejestrowanego w Polsce. Metoda ta ma zarówno mocne jak i słabe punkty. Dobry aspekt odkupienia używanego i zarejestrowanego w Polsce motocykla jest taki, iż już w chwilę po dokonaniu zakupu możemy nim legalnie jeździć. Przy okazji tej kwestii nasuwa się pierwsza ważna wskazówka - na załatwienie formalności związanych z przerejestrowaniem motocykla kupujący ma dokładnie dwa tygodnie. Bywają sytuacje, iż możemy natknąć się na rynku wtórnym na motocykle uszkodzone, z przebijanymi lub niezgodnymi numerami albo, co gorsza, fałszywymi dokumentami rejestracyjnymi. W takim wypadku koniecznie należy zrezygnować z zakupu motocykla ze względu na to, że kodeks karny w art. 273 przewiduje za posługiwanie się fałszywymi dokumentami karę pozbawienia wolności do lat dwóch.

Krok po kroku

Zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów art.2 stanowi - w celu rejestracji pojazdu właściciel pojazdu, składa w organie rejestrującym wniosek o rejestrację pojazdu, do którego dołącza:

  1)  dowód własności pojazdu,
  2)  kartę pojazdu, jeżeli była wydana,
  3)  dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany,
oraz tablice (tablicę) rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zacznijmy jednak od początku. Pierwszy krok jest zarazem najważniejszym. Umowa kupna - sprzedaży to jeden z podstawowych dokumentów wymaganych w obrocie cywilnoprawnym. Umowa sporządzona pomiędzy sprzedającym, a kupującym po pierwsze przenosi własność pojazdu. Ponadto jest pisemnym wyszczególnieniem podmiotów, pomiędzy którymi dokonywana jest sprzedaż oraz przedmiotu umowy. Ważna wskazówka - umowa musi być sporządzona na piśmie. Załatwianie sprawy ustnie jest błędem, który może w przyszłości skomplikować nam życie. Umowa powinna być wypełniona starannie, co znaczy, że dane osób oraz przedmiotu sprzedaży powinny znaleźć swoje pokrycie z takimi dokumentami chociażby, jak dowód osobisty oraz dowód rejestracyjny. Umowa ta powinna być sporządzona w dwóch jednakowych egzemplarzach, jak również każda z nich musi być podpisana przez zarówno sprzedającego, jak i kupującego.

Dla nas umowa kupna stanowi dowód przeniesienia własności pojazdu, natomiast poprzedni właściciel potrzebować jej będzie do wyrejestrowania motocykla. Obowiązkiem sprzedającego jest wyrejestrować pojazd najpóźniej 30 dni od momentu jego sprzedaży, zgodnie z art. 78. prawa o ruchu drogowym: W razie przeniesienia na inną osobę własności pojazdu zarejestrowanego, dotychczasowy właściciel przekazuje nowemu właścicielowi dowód rejestracyjny i kartę pojazdu, jeżeli była wydana, jak również właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o:

  1)  nabyciu lub zbyciu pojazdu;
  2)  zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.

Powyższe zdarzenia, są dokumentowane w karcie pojazdu. Odpowiednich wpisów dokonuje starosta. Niekiedy zdarza się, że w momencie kupna motocykla obecny właściciel jeździł na „starych papierach" i nie przerejestrował sprzętu na siebie. W takiej sytuacji należy domagać się wszystkich umów kupna - sprzedaży, które będą potwierdzać przeniesienie własności pojazdu od momentu, gdy właścicielem pojazdu była osoba figurująca w dowodzie rejestracyjnym. Brak poprzednich umów jest często przyczyną wydania przez urząd odmowy przerejestrowania motocykla.

PCC -3

Pod tym tajemniczym skrótem kryje się dokument zwany deklaracją w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, m.in. dotyczący umowy kupna - sprzedaży. PCC-3 jest wymagany przy opłaceniu podatku w Urzędzie Skarbowym od zakupu rzeczy powyżej 1000 zł. Na chwilę obecną podatek ten wynosi 2% od kwoty, jaka zostanie wpisana w formularzu, jako podstawa opodatkowania. Należy pamiętać o tym, że nie zawsze kwota, za jaką kupiliśmy motocykl zostanie przez urzędników uznana za podstawę opodatkowania. Za taką może zostać uznana kwota wyciągnięta przez urzędnika z tabel Eurotaxu, nawet jeśli nie odpowiada faktycznej wartości pojazdu. Urzędy skarbowe bardzo często wykorzystują w ten sposób niewiedzę ludzi i domagają się zapłaty wyższego podatku, np. w przypadku gdy pojazd jest uszkodzony i jego realna wartość (a co za tym idzie podstawa opodatkowania) jest niższa w stosunku do pojazdów nieuszkodzonych. Do PCC-3 załącza się czasem druk PCC-3/A. Jest on jednak wymagany tylko w sytuacji, gdy pojazd ma być własnością więcej, niż jednej osoby. W formularzu tym wpisujemy wtedy dane pozostałych podatników, na których nie ma miejsca w formularzu podstawowym.

Karta pojazdu

Trzeci dokument, czyli karta pojazdu jest wymagana w przypadku nowego lub używanego pojazdu, który został zarejestrowany po raz pierwszy na terenie Polski 1 lipca 1999 r. bądź też później. Warto wiedzieć, iż na podstawie art.77 prawa o ruchu drogowym - producent lub importer nowych pojazdów jest obowiązany wydać kartę pojazdu dla każdego pojazdu wprowadzonego do obrotu handlowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Co do pojazdów używanych - sprowadzanych zza granicy - kartę pojazdu wydaje Urząd Gminy, w której to nastąpiła pierwsza rejestracja na terenie Polski. W przypadku, kiedy w dowodzie rejestracyjnym w miejscu numeru karty pojazdu jest adnotacja - karty nie wydano - znika nam problem, ponieważ nie jest ona wtedy wymagana jako załącznik do wniosku o przerejestrowanie. Bywają sytuacje, że zdarza się, iż pojazd nie ma karty, pomimo, że powinien. Przyczyn takiego stanu rzeczy może być wiele jedna z nich dotyczy tego, iż motocykl był zakupiony przed okresem wprowadzenia obowiązku posiadania karty pojazdu. W takim wypadku trzeba uzbroić się w cierpliwość, ponieważ czeka nas sporo biegania po urzędach. Po pierwsze musimy odnaleźć pierwszego właściciela, ponieważ to on musi wystąpić o wydanie karty. W chwili, gdy już ją otrzyma i nam ją przekaże ruszamy w wędrówkę po WSZYSTKICH! Wydziałach Komunikacji, w których pojazd był zarejestrowany. Całe to zamieszanie ma na celu uzupełnienie danych w karcie o kolejne wpisy dotyczące daty zarejestrowania i wyrejestrownia pojazdu w danej gminie.

Procedura

Mając w ręku trzy powyższe dokumenty, które musimy załatwić już przy kupnie motocykla rozpoczynamy procedurę przerejestrowywania. Najlepiej jest zacząć od Urzędu Skarbowego, w którym to składamy PCC-3. Po opłaceniu podatku otrzymujemy zaświadczenie potwierdzające zapłatę. Ważne - aby dokonać zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych musimy posiadać NIP, zarówno swój, jak i sprzedawcy. Następnie zbieramy: dowód rejestracyjny pojazdu (stary), kartę pojazdu (jeśli jest wymagana), tablice rejestracyjne, umowę kupna, dowód osobisty oraz pieniądze. Zacznę od kwestii finansowej przerejestrowania motocykla. Na dzień dziejszy  wygląda ona tak, iż za wydanie dowodu rejestracyjnego pojazdu uiszczamy opłatę w wysokości 33 zł. Za wydanie tablicy rejestracyjnej - 40 zł, a za wydanie pozwolenia czasowego 16,5 zł. W momencie, gdy uda się skompletować wszystko ruszamy do Urzędu komunikacji w naszej gminie. Będąc na miejscu uzupełniamy wniosek o zarejestrowanie pojazdu. Druki te są dostępne za darmo w każdym urzędzie komunikacji.

Wszystkie niezbędne informacje do uzupełnienia wniosku przepisujemy z wcześniej zawartej umowy kupna - sprzedaży. Po złożeniu wszystkich dokumentów otrzymujemy tymczasowy dowód rejestracyjny ważny przez 30 dni. W czasie tych 30 dni prowadzone są czynności administracyjne, które nie wymagają obecności osoby rejestrującej pojazd. Wydział komunikacji sprawdza wszystkie dane dotyczące pojazdu, wyrejestrowuje go z poprzedniej gminy oraz składa wniosek o wyprodukowanie tablicy rejestracyjnej. Jeżeli po drodze nie było żadnych problemów zjawiamy się ostatniego dnia, w którym upływa ważność dowodu tymczasowego i odbieramy stały dowód rejestracyjny oraz tablice. Teraz jedyne, co nam pozostaje to zamontować blachę i już możemy cieszyć się z jazdy motocyklem.

Motocykl z UE

Wiemy już jak wygląda rejestracja motocykla kupionego w Polsce. Teraz warto skupić się nad motocyklami sprowadzanymi zza granicy. Zacznijmy od naszych sąsiadów z UE. W momencie, gdy mamy już upatrzone wymarzone dwa kółka podobnie, jak w Polsce musimy wyrejestrować motocykl. Ruszamy do urzędu komunikacji w mieście, w którym chcemy kupić moto. Oczywiście nie zapomnijmy zabrać dowodu rejestracyjnego oraz tablic. W sytuacji, kiedy chcemy wracać do kraju na motocyklu trzeba pamiętać o wykupieniu tymczasowych tablic oraz ubezpieczenia. Całkowity koszt waha się w poszczególnych państwach Unii w granicach od 100 do 200 euro. Co dalej? Po powrocie do Polski musimy udać się do tłumacza przysięgłego, który zajmie się tłumaczeniem dokumentów. Obowiązkowo trzeba przełożyć na język polski takie dokumenty jak: brief, umowa kupna, dokument wyrejestrowania pojazdu poza granicą lub, gdy nie mamy takiego dokumentu dowód rejestracyjny właściciela, od którego kupiliśmy motocykl. Ceny tłumaczeń różnią się w Polsce. Standardowo wygląda to tak, iż płacimy 22 zł. +VAT za jedną stronę formatu A4. Zazwyczaj koszty tłumaczenia nie przekraczają 200 złotych. Następny krok to obowiązkowy pierwszy przegląd. Warto wiedzieć, że nawet, jeżeli motocykl był niedawno po przeglądzie za granicą nie zwalnia nas to od obowiązku przeglądu w Polsce. Zaraz po przeglądzie powinniśmy udać się do Urzędu Skarbowego po deklarację zwalniającą z VAT-u.

W US trzeba przedstawić kserokopie dokumentów, razem z ich tłumaczeniami, koniecznie opatrzonymi pieczęcią tłumacza przysięgłego. Otrzymujemy zaświadczenie o zwolnieniu z podatku VAT (formularz VAT-25). Koszt takiego zaświadczenia wynosi 160 złotych. Po wypełnieniu deklaracji i złożeniu jej w US trzeba udać się do ubezpieczyciela w celu opłacenia OC - koszty około 100 złotych. Na sam koniec pozostaje nam zarejestrowanie motocykla w Wydziale Komunikacji. Od tego momentu procedura rejestracji wygląda tak jak opisana przeze mnie wcześniej dla motocykli zakupionych w Polsce. Jedyna różnica, jaka jest między rejestracją motocykla z Polski, a UE to opłata. Obecnie wynosi ona do 200 złotych.

Motocykl z USA

W przypadku sprowadzania motocykla z USA obowiązują następujące formalności oraz opłaty. Zacznijmy od procedury obliczania opłat. Podstawa naliczania cła to wartość transakcji powiększona o dodatkowe koszty transportu pojazdu i ewentualnego ubezpieczenia do granic Unii.  Poniżej zamieszczam wyjaśnienie terminologii związanej z podatkami.

- Podstawa naliczania akcyzy: wartość celna powiększona o należne cło.
- Podstawa naliczania VAT: wartość celna powiększona o należne cło i podatek akcyzowy.
- Stawka celna - 10% (dot. USA)

- Stawki akcyzy: pojemność silnika do 2000 ccm - 3,1%
- Opłaty rejestracyjne: ok. 250 zł (tablice rejestracyjne, karta pojazdu, dowód rejestracyjny itp.), opłata recyclingowa - 500 zł, przegląd na stacji diagnostycznej - 169 zł, opinia rzeczoznawcy potwierdzająca cechy identyfikacyjne motocykla - 200-600 zł.

Schemat:

Motocykl + koszty transportu = wartość celna
Wartość celna + cło = wartość do akcyzowania
Wartość do akcyzowania + akcyza = wartość do ovatowania
Wartość do ovatowania + VAT = wartość końcowa motocykla

Transport motocykla z USA: najczęściej pojazdy sprowadzane z USA nadawane są w New Jersey (koło Nowego Jorku) i po 21-26 dniach docierają do portu w Gdyni. Transport pojazdu w kontenerze zbiorczym na tej linii kosztuje 800-1200 dol. (w kontenerze 40-stopowym mieści się od 4 do 8 motocykli).

Koszty transportu dolicza się już do ceny wartości motocykla przed ocleniem. W przypadku importu motocykla spoza UE importer powinien:

1. Przedstawić towar będący przedmiotem importu w Urzędzie Celnym wjazdu na obszar celny UE.
2. Złożyć wypełnione zgłoszenie celne SAD. Dokument SAD nie jest konieczny, jeśli importerem jest osoba prywatna, a nie firma. Wtedy wystarczy złożyć pisemne oświadczenie w urzędzie celnym o wartości pojazdu i przedstawić fakturę zakupu oraz przedstawić dokument potwierdzający koszty przesyłki.
3. Do zgłoszenia celnego SAD należy dołączyć

- dokument transakcyjny / faktura, umowa kupna - sprzedaży
- dokumenty pojazdu z kraju pochodzenia CERTIFICATE OF TITLE w przypadku importu z USA
- inne dokumenty związane z nabyciem pojazdu będące w posiadaniu importera
- w przypadku transportu morskiego - dokumenty z nim związane

Procedura rejestracji motocykla z USA w momencie, kiedy jest on już na terenie Polski wygląda dokładnie tak samo jak pojazdu sprowadzonego z UE.

Wykaz urzędów skarbowych znajdziesz TUTAJ
Najbliższą agencję celną w Twojej okolicy znajdziesz TUTAJ

UMOWA KUPNA SPRZEDAŻY
DRUK PCC-3
DRUK PCC-3/A

NAS Analytics TAG


NAS Analytics TAG
Zdjcia
NAS Analytics TAG
NAS Analytics TAG
Zobacz rwnie
Komentarze 40
Poka wszystkie komentarze
Dodaj komentarz

Publikowane komentarze s prywatnymi opiniami uytkownikw portalu. cigacz.pl nie ponosi odpowiedzialnoci za tre opinii. Jeeli ktrykolwiek z komentarzy amie regulamin , zawiadom nas o tym przy pomocy formularza kontaktu zwrotnego . Niezgodny z regulaminem komentarz zostanie usunity. Uwagi przesyane przez ten formularz s moderowane. Komentarze po dodaniu s widoczne w serwisie i na forum w temacie odpowiadajcym tematowi komentowanego artykuu. W przypadku jakiegokolwiek naruszenia Regulaminu portalu cigacz.pl lub Regulaminu Forum cigacz.pl komentarz zostanie usunity.

Nasi fani komentowali

Polecamy

Aktualnoci

NAS Analytics TAG
reklama

sklep cigacz

    NAS Analytics TAG
    na gr