tr?id=505297656647165&ev=PageView&noscript=1 Czy motocykl, który nie jeździ, musi mieć wykupione OC? Sąd Najwyższy wydał wyrok
NAS Analytics TAG
NAS Analytics TAG
 
NAS Analytics TAG
NAS Analytics TAG
NAS Analytics TAG

Czy motocykl, który nie jeździ, musi mieć wykupione OC? Sąd Najwyższy wydał wyrok

Autor: Alonzo 2022.01.15, 13:57 18 Drukuj

Czy motocykl, który stoi tylko zaparkowany przy ulicy, powinien mieć wykupione ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC? Jak dotąd sądy wydawały wyroki, w których odpowiedzialności z tytułu OC była orzekana dla pojazdów poruszających się. W przypadku pojazdów stojących w chwili zdarzenia odpowiedzialność OC była wyłączana. Teraz Sąd Najwyższy wydał wyrok, regulujący tę kwestię.

Każdy zarejestrowany pojazd musi byc objęty ubezpieczeniem OC. Nawet, jeżeli nie jest używany, a jedynie stoi zaparkowany. Podstawą wymagalności ubezpieczenia OC jest fakt zarejestrowania pojazdu. Jeżeli nie zamierzamy używać pojazdu na drogach publicznych i w związku z tym nie chcemy płacić za niego OC, to musimy najpierw wyrejestrować pojazd. Co jednak w sytuacji, gdy wyrejestrujemy pojazd, a ten przewróci sie na kogoś lub gdy z powodu jego nieprawidłowego zaparkowania policja uzna, że doszło do wypadku?

NAS Analytics TAG

Dotychczas kwestia odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia OC dla pojadów niebędących w ruchu budziła spore wątpliwości. Zdarzały się wyroki, w których sądy orzekały, że jeżeli pojazd w chwili zdarzenia nie poruszał się, to nie można korzystać w przypadku tego pojadu z ochrony z tytułu OC. Jak podaje RMF FM, w roku 2020 Rzecznik Finansowy zwrócił się do Sądu Najwyższego z wnioskiem o "jasne określenie zasad wypłat odszkodowań z OC". Chodziło o sytuacje, w której pojazdy stały w bezruchu, a jednocześnie powodowały wypadki, kwalifikujace się jako zdarzenia, objęte odpowiedzialnością zakładu ubezpieczeń. Kwestie tej odpowiedzialności reguluje Art. 34 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych:

Art. 34. [Szkoda powstała w związku z ruchem pojazdu]

1. Z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, będącą następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia.

2. Za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu mechanicznego uważa się również szkodę powstałą podczas i w związku z:
1) wsiadaniem do pojazdu mechanicznego lub wysiadaniem z niego;
2) bezpośrednim załadowywaniem lub rozładowywaniem pojazdu mechanicznego;
3) zatrzymaniem lub postojem pojazdu mechanicznego.

Ponieważ w ustawie była wyraźnie stwierdzona odpowiedzialność zakładu ubiezpieczeń w przypadku szkód, związanych z ruchem pojazdu, to ubezpieczyciele uchylali się od odpowiedzialności za zdarzenia, gdy pojazd nie był w ruchu. Dotyczyło to głównie maszych rolniczych i budowalnych, które zawierały w sobie napędy, działające przy zaparkowanym pojeździe. Na przykład gdy wał napędowy ciągnika służył do napędzania betoniarki, a podczas pracy takiego zestawu dochodziło do wypadku. Towarzystwa ubezpieczeniowe nie traktowały tego jako wypadek, podlegający odpowiedzialności z tytułu OC i kierowały poszkodowanych do sądów cywilnych.

Teraz Sąd Nawyższy oszekł, co następuje:

https://rf.gov.pl/2022/01/14/wazna-uchwala-sadu-najwyzszego-na-wiosek-rzecznika-finansowego/

"Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń wynikająca z umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje szkody wyrządzone w wyniku pracy urządzenia zamontowanego w pojeździe także wtedy, gdy w chwili wyrządzenia szkody pojazd nie pełnił funkcji komunikacyjnej (art. 34 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych - jedn. tekst: Dz.U. z 2021 r., poz. 854 w związku z art. 436 k.c.)."

Innymi słowy Sąd uznał, że nie jest wymagany ruch całego pojazdu, a wystarczy, że w ruchu jest tylko jakaś jego część. Jeżeli więc poprosimy zaprzyjaźnionego mechanika, by zakonserwował nam łańcuch podczas zimowego postoju naszego motocykla w garażu, a ten dozna, na przykład, urazu palców, to nowy wyrok Sądu Najwyższego pozwala sklasyfikować takie zdarzenie jako "szkodę wyrządząna w wyniku pracy urządzenia, zamontowanego w pojeździe (...) gdy ten nie penił funkcji komunikacyjnej". Daje to właścicielom zimowanych motocykli nowe możliwości korzystania z ochrony OC w sytuacjach, gdy dojdzie do jakiegoś wypadku z udziałem zaparkowanego motocykla.

Czy motocykl, którym nikt nie jeździ, a który tylko stoi zaparkowany na ulicy lub w garażu, musi mieć wykupione OC? Rozstrzyga o tym to, czy jest zarejestrowany (a tym samym dopuszczony do ruchu po drogach publicznych). Jeżeli jest zarejestrowany, to jego właściciel musi wykupić obowiązkową polisę OC, a jeżeli tego nie zrobi, grożą mu wielotysięczne kary. Gdy jest wyrejestrowany, to nie musi mieć wykupionego ubezpieczenia OC. Jednak najnowsza interpretacja przespiów przez Sąd Najwyższy daje nowe możliwości ochrony w przypadku zdarzeń, spowodowanych przez nieużywane do celów komunikacyjnych pojazdy. Posiadanie OC na "niejeżdżacy" motocykl sprawia, że właściciel może uniknąć odpowiedzialności za szkody, wyrządzone przez ten motocykl nawet, jeżeli nie jest on w ruchu, ale w ruchu jest jakieś jego urządzenie. Na przykład jeżeli spowoduje obrażenia palców u mechanika, który będzie smarował jego łańcuch przy włączonym napędzie.

NAS Analytics TAG

NAS Analytics TAG
Zdjęcia
NAS Analytics TAG
Komentarze 7
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj komentarz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Ścigacz.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z komentarzy łamie regulamin , zawiadom nas o tym przy pomocy formularza kontaktu zwrotnego . Niezgodny z regulaminem komentarz zostanie usunięty. Uwagi przesyłane przez ten formularz są moderowane. Komentarze po dodaniu są widoczne w serwisie i na forum w temacie odpowiadającym tematowi komentowanego artykułu. W przypadku jakiegokolwiek naruszenia Regulaminu portalu Ścigacz.pl lub Regulaminu Forum Ścigacz.pl komentarz zostanie usunięty.

Polecamy

NAS Analytics TAG
.

Aktualności

NAS Analytics TAG
reklama
NAS Analytics TAG

sklep Ścigacz

    NAS Analytics TAG
    na górę