tr?id=505297656647165&ev=PageView&noscript=1 Nowe mandaty 2022. Kiedy 5000 za prdko lub 30 000 w sdzie?
NAS Analytics TAG
NAS Analytics TAG
NAS Analytics TAG
NAS Analytics TAG
NAS Analytics TAG

Nowe mandaty 2022. Kiedy 5000 za prdko lub 30 000 w sdzie?

Autor: Alonzo 2022.01.01, 23:49 Drukuj

Z początkiem roku 2022 zaczął obowiązywać nowy taryfikator mandatów. Będzie drogo, dużo drożej niż dotychczas. Dodatkowo pojawiły się nowe konstrukcje prawne, powodujące zwielokrotnienie wysokości mandatu w sytuacji, gdy ponownie popełnimy to samo wykroczenie. Oto szczegóły.

Zdaniem rządu mandaty były w Polsce dotąd za niskie. I z tego powodu nie zapewniały odpowiedniego bezpieczeństwa na drodze. Nowy taryfikator mandatów ma to zmienić, ale czy naprawdę będzie bezpiecznie?

NAS Analytics TAG

Oto najważniejsze kwoty mandatów, jakie będą otrzymywać osoby, przyłapane na łamaniu przepisów ruchu drogowego:

Gdy przekroczysz prędkość o…

… to grozi Ci mandat

do 10 km/h

50 zł (bez zmian)

o 11 - 15 km/h

100 zł

o 16 - 20 km/h

200 zł

o 21 - 25 km/h

300 zł

o 26 - 30 km/h

400 zł

o 31 - 40 km/h

800 zł lub 1 600 zł*

o 41 - 50 hm/h

1 000 zł lub 2 000 zł*

o 51 - 60 km/h

1 500 zł lub 3 000 zł*

o 61 - 70 km/h

2 000 zł lub 4 000 zł*

o 71 km lub więcej

2 500 zł lub 5 000 zł*

* drugą, wyższą kwotę mandatu otrzymają osoby, które dopuściły się danego wykroczenia w warunkach "recydywy", czyli gdy w ciągu 2 lat już raz popełniły dane wykroczenie

To nie koniec przewinień, za które możemy otrzymać wysokie mandaty. Jeżeli nie wskażemy na żądanie uprawnionego organu osoby, której został powierzony pojazd w czasie popełniania wykroczenia, to zostaniemy ukarani mandatem w wysokości 4 000 zł. Co ciekawe, jeżeli postępowanie będzie dotyczyły sprawy o przekroczenie prędkości, to właściciel pojazdu, odmawiający wskazania osoby, której w momencie wykroczenia pojazd ten był powierzony, zostanie ukarany mandatem w wysokości dwukrotności grzywny, przewidzianej za to wykroczenie. Ponieważ maksymalna kwota mandatu została ustalona na 5 000 zł, to nie wiadomo, co w sytuacji, gdy odmówimy wskazania sprawcy po raz trzeci w ciągu ostatnich dwóch lat, a prędkość zostanie przekroczona o ponad 50 kilometrów. W takich sytuacjach zachodzi przesłana do wymierzenia kary za wykroczenie w warunkach recydywy, a ta z kolei powinna być dwukrotnie powiększona z tytułu niewskazania sprawcy. Za przekroczenie o 51 kilometrów byłoby to 1 500 zł raz 2 za recydywę i kolejne razy 2 za niewskazanie sprawcy. Czyli łącznie 6000 zł. W takiej sytuacji chyba właściwym byłoby zastosowanie maksymalnego ograniczenia mandatu do 5000 zł, ale ta kwestia wymaga jeszcze jednoznacznej interpretacji prawnej odpowiednich organów.

Przekroczenie prędkości to nie jedyna sytuacja, w której możemy zostać ukarani zdecydowanie wyższym niż dotychczas mandatem. Oto kolejna lista wykroczeń, które mogą się skończyć wielotysięcznymi mandatami:

Wykroczenie

Mandat

Objeżdżanie zapór na przejazdach kolejowych

2 000 zł lub 4 000 zł*

Wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle lub przy migających naprzemiennie sygnałach

2 000 zł lub 4 000 zł*

Wjazd na przejazd, gdy po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy

2 000 zł lub 4 000 zł*

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych

1 500 zł lub 3 000 zł*

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na chodniku lub na placu, na którym ruch odbywa się ruch pieszych i aut

1 500 zł lub 3 000 zł*

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy włączaniu się do ruchu

1 500 zł lub 3 000 zł*

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy cofaniu

1 500 zł lub 3 000 zł*

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu w strefie zamieszkania

1 500 zł lub 3 000 zł*

Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia osobie niepełnosprawnej

1 500 zł lub 3 000 zł*

Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych lub bezpośrednio przed przejściem

1 500 zł lub 3 000 zł

Omijanie pojazdu, który zatrzymał się przed przejściem w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu

1 500 zł lub 3 000 zł*

Naruszenie zakazu jazdy wzdłuż pod chodniku lub po przejściu dla pieszych

1 500 zł lub 3 000 zł*

Niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, jeżeli skutkiem był wypadek, a poszkodowana osoba doznała naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia

1 500 zł lub 3 000 zł*

Naruszenie zakazu korzystania z drogi pojazdu uprzywilejowanego, utworzonej przez kierujących innymi pojazdami

500 zł do 2 500 zł

Kierowanie pod wpływem alkoholu lub środków odurzających

2 500 zł

Wchodzenie na torowisko przy zamkniętych lub przy opuszczanych szlabanach

2 000 zł

Złamanie zakazu wyprzedzania

1 000 zł lub 2000 zł*

Objeżdżanie zapór lub wjeżdżanie na przejazd, gdy zapory zaczęły być opuszczane lub gdy nie zostały całkowicie podniesione

1 000 zł lub 2000 zł*

Jazda autostradą lub drogą ekspresową "pod prąd"

2 000 zł

Parkowanie na miejscu dla inwalidów

1 500 zł

drugą, wyższą kwotę mandatu otrzymają osoby, które dopuściły się danego wykroczenia w warunkach "recydywy", czyli gdy w ciągu 2 lat już raz popełniły dane wykroczenie

Pełna tabela z nową wysokościa mandatów jest dostępna w tabeli, dołaczonej do Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń:

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/ download.xsp/ WDU20210002484/O/D20212484.pdf

Jeżeli sprawa o wykroczenie drogowe trafi do sądu, to sąd może orzec karę w wysokości do 30 000 zł.

NAS Analytics TAG

NAS Analytics TAG
Zdjcia
NAS Analytics TAG
Komentarze
Poka wszystkie komentarze
Dodaj komentarz

Publikowane komentarze s prywatnymi opiniami uytkownikw portalu. cigacz.pl nie ponosi odpowiedzialnoci za tre opinii. Jeeli ktrykolwiek z komentarzy amie regulamin , zawiadom nas o tym przy pomocy formularza kontaktu zwrotnego . Niezgodny z regulaminem komentarz zostanie usunity. Uwagi przesyane przez ten formularz s moderowane. Komentarze po dodaniu s widoczne w serwisie i na forum w temacie odpowiadajcym tematowi komentowanego artykuu. W przypadku jakiegokolwiek naruszenia Regulaminu portalu cigacz.pl lub Regulaminu Forum cigacz.pl komentarz zostanie usunity.

Polecamy

NAS Analytics TAG
.

Aktualnoci

NAS Analytics TAG
reklama
NAS Analytics TAG

sklep cigacz

    NAS Analytics TAG
    na gr