Aktualnoci

reklama

sklep cigacz

  Suzuki B-King

  2007.07.06 Alonzo

  strony: 1 2 3 4 5 6 7 8

  Suzuki B-King jest cakowicie nowym modelem motocykla, który póki co nie doczeka si adnej konkurencji. Jest to street z silnikiem o pojemnoci ponad 1 300 cm3, zdolnym produkowa prawie tyle mocy, ile maj motocykle cigajce si w MotoGP. Technicznie bazuje na nowym modelu Hayabusy, dzielc z ni ten sam silnik i to samo pragnienie dominowania bez adnych kompromisów.

  Silnik i przeniesienie napdu Suzuki B-King

  Taki sam jak w Suzuki Hayabusa 1300, czyli jak w nowym modelu Hayabusa na rok 2008. Pojemno 1340 cm3, chodzenie ciecz, 4 cylindry i 4 zawory na kady cylinder, DOHC, wtrysk. rednica cylindra wynosi 81 mm, a skok toka o 65 mm, co przekada si na 1 340 cm3 pojemnoci. Stopie kompresji wynosi 12,5:1. Zawory s wykonane z tytanu i mierz 33 mm w przypadku zaworów dolotowych i 27,5 mm w przypadku zaworów wylotowych. S ustawione pod ktem 14 stopni w stosunki do osi cylindra.

  Dwa waki rozrzdu napdzane s od wau korbowego poprzez pytkowy acuch, poprowadzony po prawej stronie silnika, wyposaony w automatyczny, hydrauliczny napinacz. Kute toki ze stopów aluminium charakteryzuj si krótkim paszczem w celu ograniczenia wewntrznych oporów.

  Piercienie tokowe maj przekrój w ksztacie litery „L", dziki czemu s dodatkowo dociskane do cianek cylindra przez cinienie wybuchu mieszanki. Piercienie olejowe s elektrycznie powlekane azotkiem chromu, przez co zyskuj na twardoci i gadkoci. W porównaniu ze zwyk powok chromow zapewnia to wiksz efektywno i mniejsze tarcie. Cylindry s pokryte specjaln powok, zoon z takich skadników, jak: nikiel, fosfor, krzem i wglik wolframu. Substancja pokrywajca cylindry jest nazywana Suzuki Composite Electrochemical Material (SCEM). Jest to opracowana przez Suzuki i przetestowana w wycigach mieszanka, która zapewnia trwao i szczelno piercieni. Bardzo dobr wentylacj skrzyni korbowej zapewniaj znajdujce si na kadym cylindrze wgbienia w ksztacie litery U. Wgbienia s ulokowane poniej obszaru pracy toka i s wiksze ni tradycyjne otwory wentylacyjne. Usprawnia to przetaczanie uwizionego pod opadajcym tokiem powietrza do cylindra ssiedniego, w którym tok porusza si w tym czasie ku górze. W ukadzie odprowadzenia powietrza ze skrzyni korbowej do 9-litrowego „airboxu" zainstalowano specjalne jednokierunkowe zawory, które zapewniaj jednostajny odpyw powietrza.

  Waek wyrównujcy drgania jest na tyle skuteczny, e moliwe jest zamontowanie silnika sztywno w podwoziu bez ryzyka przenoszenia nadmiernych drga na cay motocykl.

  Skrzynia biegów B-Kinga jest szeciobiegowa. Wspópracuje z hydraulicznym sprzgem antyhoppingowym w systemie SCAS - Suzuki Clutch Assist System. System eliminuje tendencje do blokowania tylnego koa przy gwatownych redukcjach, ale take zwiksza docisk tarcz sprzga przy dynamicznym przyspieszaniu zapobiegajc polizgom sprzga.

  Wygita chodnica o duej pojemnoci jest wyposaona w dwa 160 milimetrowe wentylatory, sterowane bezporednio przez jednostk sterujc prac silnika. Zastpienie tradycyjnego sterowania z czujnikiem w chodnicy sterowaniem z silnika pozwala precyzyjnie kontrolowa temperatur pracy silnika. 10-rzdowa chodnica olejowa jest zamontowana poniej chodnicy gównej.

  Sterowanie silnikiem

  B-King zosta wyposaony w zaawansowany elektroniczny systemem wtrysku paliwa i zarzdzania jednostk napdow, z 32-bitowym procesorem wyposaonym pami 1024 kb ROM. W ukadzie tym znajdziemy par poczonych przepustnic, z których kada zawiera po dwie stokowe gardziele o rednicy 44 mm pracujce w systemie Suzuki Dual Throttle Valve (SDTV). W ukadzie tym kady cylinder zasilany jest poprzez osobn gardziel wyposaon w dwa wysokoefektywne wtryskiwacze, z których kady jest zbudowany nie jak zazwyczaj z 4-rech, ale z 12 mikroskopijnych otworów. Dziki temu paliwo jest jeszcze bardziej rozdrobnione i spala si bardziej efektywnie.

  W odrónieniu do tradycyjnych ukadów wtryskowych, system SDTV dysponuje dwoma motylkowymi zaworami, w kadej z gardzieli obu przepustnic. Jeden z tych zaworów jest uruchamiany przez kierowc poprzez manetk gazu, a drugi sterowany jest przez komputer. Rozwarcie drugiego zaworu ma zapewni optymaln prdko przepywu powietrza dolotowego. Rozwarcie to jest uzalenione od aktualnych parametrów pracy jednostki napdowej takich, jak obroty wau korbowego, wybrane przeoenie oraz rozwarcie zaworu pierwszego.

  Utrzymanie optymalnej prdkoci przepywu mieszanki zapewnia efektywne napenienie cylindra, a przez to sprawniejsze spalanie. Efektem kocowym jest poprawa wartoci momentu obrotowego w niskim i rednim zakresie obrotów oraz linearna reakcja na dodanie gazu.

  Kolejnym systemem w silniku B-Kinga jest ISC (Idle Speed Control). Steruje on dopywem powietrza w jaowych cyklach pracy sinika. Optymalna ilo powietrza jest okrelana na podstawie temperatury cieczy chodzcej, przez co start silnika „na zimno" przebiega sprawniej, a sam silnik pracuje bardziej stabilnie w rónych warunkach.

  Ukad wydechowy ma struktur: 4-w-2-w-1. Jest w nim zainstalowany czujnik tlenu, czyli sonda lambda. Na podstawie wskaza sondy dobierana jest ilo paliwa, wtryskiwanego do komory spalania, co jest niezbdne do prawidowej pracy katalizatora zainstalowanego w ukadzie wydechowym. Ukad wydechowy wykorzystuje system dostrojenia wydechu Suzuki (SET), w którym przepustnic - znajdujc si midzy kolektorem wydechowym - a tumikiem steruje serwomechanizm. W ten sposób wykorzystujc informacje o prdkoci obrotowej silnika, kcie otwarcia przepustnicy i przeoeniu steruje si falami cinienia w ukadzie wydechowym co poprawia reakcj na zmian pooenia przepustnicy i przebieg momentu obrotowego silnika w obszarze niskich prdkoci obrotowych.

  System S-DMS (Suzuki Driver Mode Selektor) udostpnia kierowcy dwa tryby sterowania silnikiem. Kady tryb oznacza inne sterowanie systemem dostarczania paliwa i systemem zaponu. Tryby s oznaczane przy pomocy liter A i B, prezentowanych na centralnym wywietlaczu tablicy przyrzdów. Tryb „A" oznacza normalne dostarczanie mocy. B oznacza bardziej liniowe dostarczanie momentu obrotowego.

  System PAIR (Suzuki Pulsed-AIR), w zalenoci od wysokoci obrotów i kta uchylenia przepustnicy, toczy wiee powietrze z zasobnika powietrza do kanaów wylotowych. W ten sposób powoduje dopalenie pozostajcych w spalinach wglowodorów oraz ogranicza emisj tlenku wgla.

  Zawieszenie

  Suzuki B-King jest wyposaony w aluminiow ram z dwiema bocznymi podunicami. W ramie mona wyróni 5 podstawowych elementów - gówka ramy i cz przednia, lewa podunica i sekcja wahacza tylnego, prawa podunica i sekcja wahacza tylnego oraz dwa elementy poprzeczne. Wedug zapewnie producenta rama ta bdzie si wyróniaa niezwyk sztywnoci.

  Z przodu znajdziemy w B-Kingu odwrócony widelec firmy Kayaba. Wstpne napicie spryn jest w peni regulowane, podobnie jak stopie tumienia dobicia i odbicia. Z tyu pracuje pojedynczy element resorujcy z systemem dwigni równie firmy Kayaba. On take ma w peni strojone: wstpne napicie spryny oraz stopie tumienia dobicia i odbicia. Amortyzator skrtu zamocowany za górn pók poniej kierownicy jest standardowym wyposaeniem

  Motocykl jest osadzony na trójramiennych felgach ze stopu aluminium. Rozmiar przedniej felgi, to 3,50 x 17 cali, w felgi tylnej to 6,00 x 17 cali. Motocykl jest fabrycznie dostpny z oponami Dunlop Sportmax Qualifier, przy czym rozmiar opony przedniej to 120/70ZR17, a rozmiar tylnej to 200/50ZR17.

  W przednim ukadzie hamulcowym zastosowano radialne zaciski 4-toczkowe oraz dwie tarcze o rednicy 310 mm i gruboci 5,5 mm. Zaciski Nissin kryj w sobie 4 toczki hamulcowe o rónych rednicach. Dwa z nich o rednicy 30 mm s toczkami zasadniczymi (po jednym z kadej strony zacisku), podczas gdy dwa pozostae o rednicy 34 mm wczaj si do pracy po zwikszeniu cinienia w ukadzie hamulcowym. Dziki temu due siy hamowania s przekadane na ca dugo klocka. Radialna pompa hamulcowa zapewnia lepsze czucie hamulców w dwigni. Z tyu znajduje si pojedyncza tarcza o rednicy 260 mm oraz jednotoczkowy zacisk.

  W przód B-Kinga wbudowano duy reflektor, mieszczcy dwa halogeny: 60 W dla wiata drogowego i 55 W dla wiata mijania. Kierunkowskazy s równie wbudowane i ukryte za przezroczystymi osonami. Tylne wiato tworz diody LED.

  Tablica wskaników B-Kinga jest zintegrowana z obudow przedniego reflektora. Jej centraln cz zajmuje analogowy obrotomierz oraz duy wywietlacz LCD, pokazujcy cyfrowy prdkociomierz oraz numer biegu, na którym jedziemy. Dodatkowo na wywietlaczu LCD prezentowane s: zegarek, licznik przebiegu cakowitego, podwójny licznik przejechanej odlegoci, czas miedzy kolejnymi przegldami serwisowymi, czas od ostatniego uruchomienia motocykla, rednia prdko, poziom paliwa w zbiorniku, temperatura silnika oraz wybrany tryb S-DMS. Na tablicy wskaników znajdziemy równie kontrolki, alarmujce o wczonym kierunkowskazie, wtrysku paliwa, zbyt wysokiej temperaturze cieczy chodzcej, zbyt niskim cinieniu oleju, zaczonym biegu jaowym oraz wczonych wiatach drogowych. Stacyjka zostaa umieszczona na zbiorniku paliwa.

  Polecamy opisy pozostaych nowoci Suzuki na rok 2008, prezentowanych na konferencji w Rzymie:

  Suzuki Hayabusa 1300
  Suzuki C1800R Intruder
  Suzuki M1800R2 Intruder
  Suzuki GSX650F
  Suzuki SIXteen

  Polecamy równie zdjcia rodziny motocykli RM-Z/RM na rok 2008:
  Suzuki RM-Z/RM


  Silnik 4-suwowy, 4-cylindrowy, chodzony ciecz, DOHC,
  Pojemno skokowa 1 340 cm3
  rednica x skok toka 81,0 mm x 65,0 mm
  Stopie sprania 12,5:1
  Ukad zasilania Wtrysk paliwa
  Objto oleju w silniku 4 l
  Zapon Elektroniczny
  Rozrusznik Elektryczny
  Ukad smarowania Mokra miska olejowa
  Skrzynia biegów 6-biegowa o staym zazbieniu
  Przeoenie wstpne 1.596 (83 / 52)
  Przeoenie kocowe 2.388 (43 / 18)
  Rama Aluminiowa z dwiema bocznymi podunicami
  Kt nachylenia gówki ramy/wyprzedzenie 25,5 stopnia / 107 mm
  Zawieszenie przód Odwrócony teleskop, spryny rubowe, wstpne napicie spryny, jak równie stopie tumienia dobicia i odbicia w peni regulowane.
  Zawieszenie ty System dwigni, tumienie olejowe, spryny rubowe, wstpne napicie spryny, jak równie stopie tumienia przy dobiciu i odbiciu w peni regulowane.
  Obrcze kó  Przód: 17 M/C x MT3.50, odlewy aluminiowe
  Ty: 17 M/C x MT6.00, odlewy aluminiowe
  Hamulce Przód: radialnie montowane, zaciski 4-toczkowe, podwójne tarcze o rednicy 310 mm,
  Ty: 1-toczkowy zacisk, rednica tarczy 260 mm
  Opony Przód: 120/70ZR17M/C (58W), bezdtkowe
  Ty: 200/50ZR17M/C (73W), bezdtkowe
  Pojemno zbiornika paliwa 16,5 litra
  Dugo: 2,220 mm
  Szeroko 800 mm
  Wysoko 1,085 mm
  Rozstaw kó 1,525 mm
  Przewit 120 mm
  Wysoko siedziska 805 mm
  Waga na sucho 235 kg
  B-King 2008 bok
  B-KING ETT D
  B-King 2008 tyl
  B-King 2008 Suzuki
  B-KING ETT R
  B-KING ETT L
  B-KING CRU R
  ETT Tandemseat R
  B-KING ETT F
  B-KING ETT RE
  B-KING ETT T
  B-King 2008 profil
  B-King 2008 wlew i zegary
  B-King 2008
  B-King 2008 rury
  B-King 2008 wydech
  FootrestBracket
  FrontFender
  FrontWinkers
  HandleBar
  HeadLight
  Ignition
  Instrument clock
  Instrument logo
  OilCooler
  Radiator
  SteeringDamper
  Suzuki B-King 2008
  TailLight
  Suzuki B-King 2008 trasa
  B-King 2008 panorama
  na gr