tr?id=505297656647165&ev=PageView&noscript=1 CASTROL Foam Air Filter Cleaner
NAS Analytics TAG
NAS Analytics TAG
NAS Analytics TAG
belka castrol

CASTROL Foam Air Filter Cleaner

Zastosowanie

Specjalnie zaprojektowany pyn do szybkiego czyszczenia wszystkich filtrów motocykli i skuterów zbudowanych z gbki z metalow siatk. Zapewnia, byskawiczn operacj czyszczenia filtrów, zapewnia szybkie suszenie dla umoliwienia natychmiastowej aplikacji nowej dawki rodka. Kompatybilny ze wszystkimi plastikowymi piankami uywanymi w motocyklowych filtrach. Produkt nie jest odpowiedni dla motocykli, w których stosowany jest filtr papierowy.

Typowa charakterystyka fizykochemiczna

PARAMETR JEDNOSTKA WARTO
Gsto w temp. 15ºC g/ml 765
Temperatura zaponu PMCC ºC 1
Wspóczynnik zaamania - 1.400

Dostpne opakowania:

1.5 L

na gr