tr?id=505297656647165&ev=PageView&noscript=1 Wypadki na motocyklach
NAS Analytics TAG
NAS Analytics TAG

Wypadki na motocyklach

Jeli masz obawy, traktuj to jako bardzo dobry znak. Normalni, zdrowi ludzie maj obawy. W toku ewolucji osobniki, które nie wykazyway dostatecznej ostronoci – spaday ze skay, byy zjadane przez drapieniki, tony w nurtach rzek, zatruway si nieznanymi rolinami, ergo traciy przedwczenie ycie na tysice sposobów. Innymi sowy nie przekazyway swoich genów dalej. Nawet jeli zdyy si wczeniej rozmnoy, to szanse na przeycie potomstwa bez jednego rodzica – równie drastycznie spaday.

Nie traktuj zatem swoich obaw, a czasem wrcz lku jako objawu saboci. Obawa to przejaw zdrowego dziaania ludzkiej psychiki. Pytanie brzmi – jak nie da si zdominowa temu bardzo potrzebnemu narzdziu?

Przeczytaj cay artyku na stronie https://proenduro.pl/technika-jazdy/wypadek-na-motocyklu-moja-glowna-obawa/

NAS Analytics TAG

Kontakt z redakcj

(+48 22) 621-53-28 wew 103

na gr