tr?id=505297656647165&ev=PageView&noscript=1 Prawo jazdy kategorii A nie tylko od 24 lat
NAS Analytics TAG
NAS Analytics TAG
NAS Analytics TAG
NAS Analytics TAG

Prawo jazdy kategorii A nie tylko od 24 lat

Autor: Lovtza 2008.03.25, 09:16 85 Drukuj

Zagldamy do projektu ustawy na temat minimalnego wieku uprawniajcego do kierowania motocyklami

Nasza ostatnia publikacja oparta na materiale dziennika Metro wywoaa prawdziw lawin komentarzy. Nie sposób si jednak temu dziwi, skoro temat zaistnia w wiadomoci wielu osób jako próba zagrodzenia dostpu do motocykli dla osób poniej 24 roku ycia. Postanowilimy zajrze do projektu ustawy Ministerstwa Infrastruktury i zobaczy co nam grozi, a czego nie musimy si obawia.

Na pocztek troch prawniczego jzyka. Najbardziej interesuje nas artyku 5 nowego projektu:

Art. 5. 1. Prawo jazdy lub inny dokument, o którym mowa w art. 3, stwierdza posiadanie uprawnie do kierowania:

1) kategorii A1 - motocyklem o pojemnoci skokowej silnika nie przekraczajcej 125 cm3 i mocy nie przekraczajcej 11 kW;
2) kategorii A:
a) motocyklem, z zastrzeeniem ust. 2,
b) zespoem pojazdów zoonym z motocykla i przyczepy;

Tutaj zatem nic si nie zmienia. Zapisy w tej formie obowizuj do kilku lat w naszym kraju. Szukamy zatem dalej i natrafiamy na jeden z nowych zapisów:

[ust.] 2. Motocyklem o mocy wikszej ni 25 kW lub o stosunku mocy do masy wasnej wyszym od 0,16 kW/kg moe kierowa:
1) osoba posiadajca prawo jazdy kategorii A przez okres duszy ni 2 lata;
2) osoba posiadajca prawo jazdy kategorii A, która ukoczya 24 lata.

Caoci obrazu dopenia artyku 7, gdzie jasno zdefiniowano wyjciowe progi wiekowe dla osób ubiegajcych si o uzyskanie prawa jazdy kategorii A:

Art. 7. Wymagany minimalny wiek do kierowania:

1) pojazdem silnikowym wynosi:
a) 16 lat - dla pojazdów okrelonych w kategorii A1, B1 i T,
b) 18 lat - dla pojazdów okre
lonych w kategorii A, B, B+E, C1, C1+E, C i C+E,

Wnioski

W projekcie ustawy rzeczywicie pojawia si granica 24 lat, nie jest ona jednak granic dostpu do prawa jazdy kategorii A. W wietle nowych przepisów kady modzieniec moe rozpocz ubieganie si o kategori A1 ju w wieku 16 lat, natomiast prawo jazdy kategorii A uzyska bdzie mona w wieku 18 lat.

Dopiero tutaj pojawiaj si nowe ograniczenia. Kierowanie motocyklami o mocy powyej 25 kW (34KM), lub o stosunku mocy do masy wasnej wyszym od 0,16 kW/kg, moliwe bdzie dopiero po dwóch latach posiadania prawa jazdy kategorii A. Zatem w najbardziej optymistycznym wariancie mody czowiek bdzie móg usi na szybki motocykl dopiero w wieku 20 lat. Jeli wieo upieczony motocyklista nie posiada wczeniej prawa jazdy, to za kierownic motocykli o mocy powyej 34 KM zasi moe dopiero po ukoczeniu 24 lat.

Te zapisy nie s tak radykalne, jak zapowiedzi dziennika Metro. To jest oczywicie dobra wiadomo. Martwi natomiast, e ustawa nie przewiduje praktycznie adnych zmian jeli chodzi o sposób szkolenia zarówno kursantów, jak i instruktorów. To z kolei bardzo za wiadomo. Nie jest bowiem adn tajemnic, e funkcjonujcy tylko w teorii system nauki jazdy, to gówna przyczyna sabego wyszkolenia modych motocyklistów w naszym kraju.

Obawiamy si, e wbrew oczekiwaniom Ministerstwa Infrastruktury samo podwyszanie granicy wieku pozwalajcego na kierowanie motocyklami nie przyniesie istotnych zmian, jeli chodzi o bezpieczestwo motocyklistów i innych uczestników ruchu drogowego. Niezalenie od tego podjedlimy dziaania majce na celu przedstawienie naszego punktu widzenia ministrowi Cezaremu Grabarczykowi. O wynikach tych stara bdziemy informowali was na bieco.

Peny tekst projektu ustawy znajdziesz tutaj.

NAS Analytics TAG


NAS Analytics TAG
Zdjcia
NAS Analytics TAG
NAS Analytics TAG
Komentarze 59
Poka wszystkie komentarze
Autor:lolo 30/09/2012 10:01

jeba ten kraj!!!!!!

Odpowiedz
Dodaj komentarz

Publikowane komentarze s prywatnymi opiniami uytkownikw portalu. cigacz.pl nie ponosi odpowiedzialnoci za tre opinii. Jeeli ktrykolwiek z komentarzy amie regulamin , zawiadom nas o tym przy pomocy formularza kontaktu zwrotnego . Niezgodny z regulaminem komentarz zostanie usunity. Uwagi przesyane przez ten formularz s moderowane. Komentarze po dodaniu s widoczne w serwisie i na forum w temacie odpowiadajcym tematowi komentowanego artykuu. W przypadku jakiegokolwiek naruszenia Regulaminu portalu cigacz.pl lub Regulaminu Forum cigacz.pl komentarz zostanie usunity.

Nasi fani komentowali

Polecamy

Aktualnoci

NAS Analytics TAG
reklama
NAS Analytics TAG

sklep cigacz

    NAS Analytics TAG
    na gr